Nabídky převzetí

Nabídky převzetí určené vlastníkům účastnických cenných papírů, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, upravuje zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí.

Tip

Drtivá většina akcií není kótována. Jedná se o cenné papíry, které nejsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu. Většina společností se s nabídkou převzetí nikdy nesetká

Nabídka převzetí

Nabídkou převzetí je veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů, kterým navrhovatel projevuje vůli nabýt tyto cenné papíry v rozsahu, který umožňuje ovládnutí cílové společnosti nebo který následuje po ovládnutí cílové společnosti.

Povinná nabídka převzetí

Ten kdo získá rozhodný podíl na hlasovacích právech v cílové společnosti, učiní do 30 dnů nabídku převzetí všem vlastníkům účastnických cenných papírů cílové společnosti přijatých k obchodování na regulovaném trhu.

Znalecké posudky při nabídkách převzetí

Stanovení přiměřeného odškodnění za újmu, poskytnutého osobám do jejichž práv bylo v důsledku průlomu zasaženo. Odškodnění se poskytuje...
Česká národní banka může při „povinné nabídce převzetí“ vyzvat navrhovatele, nedoručil-li znalecký posudek, aby doložil přiměřenost výše jím...

Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz