Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva (§511)

Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz