Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (§478)

Při ocenění nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti upsáním nových akcií se postupuje obdobně jako při založení společnosti. Znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu vybírá představenstvo ze seznamu znalců.


Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz