Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při zvýšení základního kapitálu (§219 a násl.)

Při ocenění nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením
omezeným převzetím vkladové povinnosti se postupuje obdobně jako při založení společnosti.


Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz