Posudek znalce o přiměřenosti úplaty za vylosované akcie (§530)

Při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování, je společnost povinna vyplatit akcionářům za vylosované akcie úplatu přiměřenou jejich ceně. Přiměřenost úplaty musí být doložena znaleckým posudkem.


Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz