Přeměny společností

Fúze -

 Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi sloučením

Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při fúzi splynutím

Znalecká zpráva o fúzi - přezkoumání projektu fúze společnosti s ručením omezeným

Znalecká zpráva o fúzi - přezkoumání projektu fúze akciové společnosti

Rozdělení -

 Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při rozštěpení se vznikem nových společností

Posudek znalce o ocenění odštěpované části jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při odštěpení se vznikem nové nebo nových společností

Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení společnosti s ručením omezeným

Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení akciové společnosti

Změna právní formy

Posudek znalce o ocenění jmění ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy


Kontakt

Znalecká kancelář Ing. Vlastimil Zajíček
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
Mob:+420 603 868 688 zajicek@gh.cz